חיפוש
  • Helsinki Care

חידוד הנחיות משרד הבריאות על טעינת קבצים

לתשומת לבכם,

בהתאם לדרישות של משרד הבריאות, נתבקשנו לחדד את הנהלים בעת טעינת קבצי מסמכים למערכת.


יש לוודא ששמות הקבצים הנטענים למערכת מטרות עונים על הדרישות הבאות:

1. מכילים לא יותר מ50 תווים.

2. התווים כוללים אותיות, ספרות, מקפים ונקודות בלבד! (ללא סוגריים, לוכסנים וסימנים אחרים).

הנחיה זו מגיעה ממשרד הבריאות ותקפה לכלל המרכזים המשתמשים בתכנת מטרות בכלל הגרסאות!

אנא הקפידו לפעול לפי נהלים אלו, הבאים לתת בקרה במקור ולסייע לכם בתהליך עבודה יעיל ומסודר לאישור מחקרים קליניים ובסופו של דבר גם העברת המחקרים בממשק מב"ר למשרד הבריאות.

329 צפיות
  • Facebook - Helsinki Care
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube - Helsinki Care