top of page
Scientist using microscope
1910_to_2.png

מטרות - הלסינקי

מערכת תוכנה לניהול ועדת האתיקה
של מחקרים קליניים

 

Embryonic Stem Cells

מערכת "מטרות"

מערכת "מטרות" הינה מערכת תוכנה לניהול אדמינסטרטיבי של מחקרים קליניים הפועלת לאורך התהליך האתי: מהגשת הצעת המחקר לוועדת אתיקה (ועדת הלסינקי),  הגשת תיקונים ותשובות להערות הוועדה, אישורו של המחקר, הגשת דיווחים ושינויים שונים במהלך חיי המחקר. המערכת מאפשרת לתהליך להיות דיגיטלי, ללא צורך בהדפסות וסריקות. ניתן להפיק ולטעון מסמכים למסד נתונים מודרני, פעיל ונגיש באופן מאובטח על פי הרשאות.

תוכנת מטרות כוללת מערכות נילוות, המשלימות את סביבת העבודה ומספקות מענה היקפי. תוכנת מטרות מאפשרת לצוות המחקר במוסד הרפואי להיות מאורגן ואחיד. התוכנה מקשרת בין כלל החוליות בשרשרת המחקר הקליני באופן יעיל ואפקטיבי.

חדש ! טופס הסכמה מדעת דיגיטלי

מהיום ניתן להחתים את משתתפי המחקר על טופס הסכמה דיגיטלי על גבי אתר PM7 ולשמור את הטפסים במקום מרוכז. אין צורך בניירת מיותרת ואין יותר צורך לרדוף אחר הגרסה החדשה ביותר לטופס ההסכמה- הגרסה באתר הינה תמיד הגרסה המאושרת המעודכנת ביותר במחקר. פנו אלינו!

Petri Dish
Molecule
Microscope

צור קשר

פרודיפיי פתרונות תוכנה בע"מ

טלפון: 073-231-1714

 פקס: 073-231-1725

Helsinki@Prodify.com :דוא"ל

תודה על פנייתך

bottom of page