top of page
In the forest

פעולות נפוצות

תוכנת מטרות הינה תוכנה לניהול מחקרים קליניים ונמצאת בשימוש רחב בבתי החולים בארץ. התוכנה מאפשרת להגיש לוועדה בקשה למחקר חדש ולדווח לוועדה בעת הצורך על שינויים ואירועים המתרחשים במחקר

ריכזנו עבורך את הפעולות הנפוצות בתוכנה על מנת להקל עלייך בביצוע הפעולה שברצונך לבצע

במידה והנך משתמש.ת חדש.ה בתוכנה ואינך מכיר את השימוש בתוכנה ,אנו ממליצים תחילה לעבור על המדריך למשתמש.ת החדש.ה בתפריט משתמש חדש

הוספת חוקר משנה

הוספת חוקר משנה למחקר שאיננו רשום בתוכנת מטרות דורש שליחת בקשה לועדת הלסינקי.

משך צפייה: 2:46 דקות

Abstract Red Lines

האצלת סמכות במחקר

על מנת שמשתמש נוסף מלבד החוקר הראשי יוכל לצפות במחקר על החוקר הראשי להעניק לו האצלת סמכות

משך קריאה: 3 דקות

Sunrise over the Wheat Field

בקשה להארכת מחקר

בקרוב

Blank Paper

טופס 12 מאוגד

במידה וצריך להגיש לוועדה בקשה לשינוי במחקר יש לעשות זאת על גבי טופס 12 . במידה ויש מספר שינויים ניתן להגיש טופס 12 מאוגד

משך צפייה: 3:07 דקות

Sunrays

דיווח על אירוע חריג

במידה ובמחקר מתרחש אירוע חריג יש לדווח על כך לוועדה בהקדם בעזרת הגשת טופס 13

משך צפייה: 1:58 דקות

Frozen Berries

טופס הסכמה חדש

במידה ומתפרסם טופס הסכמה חדש במחקר פעיל או שגרסתו של טופס הסכמה קיים מתעדכנת, יש לדווח על כך לוועדת הלסינקי

משך צפייה: 2:47 דקות

Pears

עדכון מספר משתתפים במחקר

בעת הגשת בקשה למחקר חדש הוועדה מאשרת את מספר המשתתפים אותם נוכל לגייס. במידה וברצוננו לעדכן מספר זה יש להגיש בקשה לוועדה

משך צפייה: 2:31 דקות

Marble Surface

חתימה דיגיטלית באתר PM7

התחברות לאתר PM7  וחתימה דיגיטלית על טפסים הממתינים לחתימה

משך צפייה: 3:50 דקות

Cherry Blossoms
bottom of page