top of page
Sky

ברוכ.ה הבא.ה לתוכנת מטרות

תוכנת מטרות הינה תוכנה לניהול מחקרים קליניים ונמצאת בשימוש רחב בבתי החולים בארץ. התוכנה מאפשרת להגיש לוועדה בקשה למחקר חדש ולדווח לוועדה בעת הצורך על שינויים ואירועים המתרחשים במחקר

במידה והינך משתמש.ת חדש.ה בתוכנה ובעולם המחקרים בכלל ,אנו ממליצים לעבור על חומרי ההדרכה בעמוד זה בטרם תחילת

השימוש בתוכנה

במידה והנכם מכירים את התוכנה וברצונכם לבצע פעולה מסוימת אנו ממליצים לעבור לתפריט פעולות נפוצות

Elegant Leather Cases

01

מבוא 

קהל יעד: חוקרים,מתאמי מחקר ורכזות ועדה

מהו מחקר קליני, אילו סוגים מחקרים קיימים ומהם השלבים

והטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למחקר חדש

במצגת הבאה נענה על שאלות אלו ועוד

זמן קריאה: 15 דקות

02

האצלת סמכות

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר, חוקר משנה 

על מנת לקבל גישה למחקרים השייכים לחוקר הראשי עליכם לקבל האצלת סמכות במחקרים אלו. בחוברת הבאה נדגים כיצד לעשות זאת

זמן קריאה: 2 דקות

Books On Shelf
Handheld Camera

03

המסך הראשי בתוכנה

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר

הכרות עם המסך הראשי בתוכנת מטרות, מה המשמעות של כל

תפריט וכיצד להגיע לחלונות המחקר השונים

אורך הסרטון: 3:34 דקות

04

חלון המחקר

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר

הכרות עם חלון המחקר בתוכנה. מה ניתן ללמוד על המחקר,מה המשמעות של כל חלון וכיצד ניתן לבצע פעולות שונות במחקר 

אורך הסרטון: 2:57 דקות

Laptop Writing

05.1

File Folders

בקשה למחקר חדש חלק 01/03

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר

 ברצף הסרטונים הבא נדגים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר קליני, מפתיחת הבקשה ועד שליחת הבקשה החדשה לאישור הוועדה

שימו לב- בסרטונים אנו מדגימים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר מסוג תכשיר אך התהליך דומה  בכל סוגי המחקרים

אורך הסרטון: 3:10 דקות

05.2

בקשה למחקר חדש חלק 02/03

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר

 ברצף הסרטונים הבא נדגים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר קליני, מפתיחת הבקשה ועד שליחת הבקשה החדשה לאישור הוועדה

שימו לב- בסרטונים אנו מדגימים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר מסוג תכשיר אך התהליך דומה  בכל סוגי המחקרים

אורך הסרטון: 3:30 דקות

Image by Maarten van den Heuvel
Vertical File Cabinet

05.3

בקשה למחקר חדש חלק 03/03

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר

 ברצף הסרטונים הבא נדגים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר קליני, מפתיחת הבקשה ועד שליחת הבקשה החדשה לאישור הוועדה

שימו לב- בסרטונים אנו מדגימים כיצד להגיש בקשה חדשה למחקר מסוג תכשיר אך התהליך דומה  בכל סוגי המחקרים

אורך הסרטון: 4:20 דקות

06

חתימה דיגיטלית באתר PM7

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר, חוקר משנה

נדגים כיצד לחתום באופן דיגיטלי על הטפסים המופקים מתוכנת מטרות
שימו לב, סרטון זה רלוונטי רק במידה ובמוסד הרפואי בו אתם עובדים קיים שימוש במערכת החתימה הדיגיטלית 

אורך הסרטון: 3:50 דקות

Digital Gadget
Pens

07

 דיווח אירועים במחקר 

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר, חוקר משנה

כל שינוי או אירוע המתרחש במחקר צריך להיות מדווח לוועדת הלסינקי המוסדית.
הדיווח מוגש דרך לשונית דיווחים בתוכנת מטרות, יש לבחור את הדיווח הרצוי מרשימת הדיווחים והאירועים בתוכנה

בסרטון נדגים כיצד לדווח על טופס 11 חדש אך אופן הגשת הדיווח דומה בין סוגי הדיווחים השונים 
אורך הסרטון: 3:16 דקות

08

 טופס 12 מאוגד 

קהל יעד: חוקרים, מתאמי מחקר, חוקר משנה

טופס 12 הינו טופס בקשה לשינויים במחקר. במידה וברצוננו להגיש לוועדה בקשה למספר שינויים בו זמנית ניתן לעשות זאת בטופס מאוגד 
אורך הסרטון: 3:07 דקות

Paper Pages

 עד כאן הדרכה למשתמש חדש בנושא השימוש באתר מטרות ובאתר החתימה הדיגיטלית PM7 ,
בכל עת תוכל.י לחזור לאתר לצפות בסרטונים ובחומרי הדרכה נוספים.
במידה ויש נושא שתרצה.י שנרחיב עליו או נוסיף הדרכה לגביו נשמח שתפנה.י אלינו דרך תפריט יצירת הקשר.

אנו מאחלים לך בהצלחה בתפקידך.

bottom of page