top of page

סרטוני הדרכה - תוכנת מטרות 

אם את.ה חדש.ה בהכרות עם המערכת מומלץ לראות את הסרטונים לפי סדר הופעתם, משמאל לימין.

סרטוני הדרכה - אתר PM7

bottom of page