top of page
Laboratory

חוברות הדרכה

ניתן להוריד את חוברות ומצגות ההדרכה שלנו בנושאים השונים , החוברות הינן מקיפות ומכילות את כל המידע הדרוש לצורך שימוש בתוכנה ובאתר. בהצלחה

מדריך מטרות.jpg

01

חוברת הדרכה לצוות המחקר

בחוברת זו מפורט כל המידע הדרוש לשימוש נכון ונוח בתוכנת מטרות.
מומלץ לעבור על החוברת עם תחילת העבודה בתוכנה ובכל שלב לאורך הדרך ולהכיר את המאפיינים השונים והמרובים הקיימים בתוכנה.

02

מדריך עריכת טפסי הסכמה דיגיטליים

במדריך זה נסביר כיצד לערוך טופס הסכמה על מנת שיהיה ניתן להחתים עליו דיגיטלית את משתתפי המחקר, כיצד לבצע את הליך ההחתמה הדיגיטלי, היכן נשמרים הקבצים החתומים ועוד

מדריך טופס הסכמה.jpg

03

מצגת פתיחת מחקר חדש.jpg

מצגת פתיחת מחקר חדש

במצגת זו נדגים כיצד לפתוח מחקר חדש על גבי תוכנת מטרות וכיצד להגיש במחקר מאושר דיווחים על אירועים במחקר (אירועים חריגים,גרסאות חדשות למסמכים,החלפת חוקרים ועוד).

מצגת חתימה דיגיטלית צוות מחקר_edited.jpg

04

מצגת חתימה דיגיטלית

מצגת הדרכה למשתמשים חדשים באתר PM7- המצגת מדגימה כיצד נראה האתר, הליך ההתחברות והחתימה על מסמכים.
מומלץ לעבור על המצגת בטרם תחילת השימוש בחתימה הדיגיטלית באתר

bottom of page